מעורבות

מעורבות חברתית בהקשר לפילוסופיית המינימליזם.

האם יש קשר בין אקטיביזם חברתי לפילוסופיית חיים מינימליסטית?

יש המאמינים כי אורח חיים מינימליסטי הוא בין היתר אורח חיים השואף להיטיב במידת האפשר עם הסביבה, 

התנדבות, אורח חיים מקיים, צמצום תזונה מהחי, וצרכנות מכבדת הם חלק בלתי נפרד מפילוסופיית חיים זו.

 

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading